ºCRYO เครดิต

แพคเกจ ºCRYO เครดิตที่คุณซื้อ สามารถใช้กับบริการทรีทเมน์ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ หลังจากที่ทำการประเมินเป้าหมายของคุณ ฝ่ายที่ปรึกษาของ °CRYO จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เชื่อว่าได้ผลตามเครดิตที่คุณมี อย่างไรก็ตามการใช้เครดิตทั้งหมดอยู่ที่คุณเป็นคนกำหนด

ราคาต่อเครดิตคือเท่าไหร่

จองการนัดหมาย
credit

3,000 บาท

ราคาต่อทรีทเมนท์

6,000 บาท

ราคาต่อทรีทเมนท์

9,000 บาท

ราคาต่อทรีทเมนท์

21,000 บาท

Price per treatment